Autoværksted - Anmeldelse

 
1 Start 2 Anmeldelse 3 Det videre forløb 4 Afslut

I forhold til lovgivning skal nyetableret autoværksteder samt bestående autoværksteder, der ønsker at udvide eller ændre på en måde, der indebærer forøget forurening, indgive anmeldelse til Holstebro Kommune.

 

Sådan gør du!

Her kan du anmelde et nyt autoværksted eller anmelde udvidelse eller ændring af eksisterende autoværksted, der indebærer forøget forurening. 

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte Teknik og Miljø på tlf. 96117567 eller på e-mail virksomhedsmiljo@holstebro.dk.

 

Nedenfor skal du angive en række oplysninger

Du åbner nedenstående felter ved at klikke på  for de enkelte afsnit og kommer videre de næste sider ved at trykke på (Næste) nederst.

Loginoplysninger
Telefonnummer og e-mailadresse til autoværkstedet
Samtykke

Kommunen registrerer dine oplysninger og kan videregive disse til andre offentlige myndigheder, private virksomheder m.fl., der har lovmæssigt krav på oplysningerne eller samarbejder med kommunen. Du har ret til at kende de oplysninger, kommunen har registreret om dig. Du kan kræve forkerte oplysninger rettet eller slettet.

Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren om de rettigheder, du har i henhold til databeskyttelseslovgivningen. Du har ret til at klage til Datatilsynet over kommunens behandling af dine personlige oplysninger. På www.holstebro.dk/databeskyttelse kan du læse mere.