Beplantet filteranlæg - Ansøgning om tilladelse

 
1 Kontaktoplysninger 2 Ansøgning 3 Det videre forløb 4 Færdig

 

Sådan gør du

Her kan du ansøge om tilladelse til etablering af beplantet filteranlæg. 

De fleste oplysninger er obligatoriske og skal udfyldes. Du kommer videre til næste side ved at trykke på (Næste) nederst.

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte Teknik og Miljø på tlf. 96117562 eller på e-mail spildevand@holstebro.dk.

 

Login- og kontaktoplysninger
Samtykke

Kommunen registrerer dine oplysninger og kan videregive disse til andre offentlige myndigheder, private virksomheder m.fl., der har lovmæssigt krav på oplysningerne eller samarbejder med kommunen. Du har ret til at kende de oplysninger, kommunen har registreret om dig. Du kan kræve forkerte oplysninger rettet eller slettet.

Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren om de rettigheder, du har i henhold til databeskyttelseslovgivningen. Du har ret til at klage til Datatilsynet over kommunens behandling af dine personlige oplysninger. På www.holstebro.dk/databeskyttelse kan du læse mere.