Færdigmelding - Kloakarbejde med sagsnummer

Kontaktoplysninger
Færdigmelding af kloakarbejde

Eksempel: 06.01.05-P19-20-19 - Sagsnummer finder du normalt i skrivelsen fra kommunen såsom tilladelse, påbud eller tilslutning til forsyningskloak. Færdigmelder du arbejde som ikke har et sagsnummer, bedes du venligst benytte 'Færdigmeldingformular uden sagsnummer'.

Upload eventuelt yderlige dokumentation (maksimum 5 filer)
Samtykke

Kommunen registrerer dine oplysninger og kan videregive disse til andre offentlige myndigheder, private virksomheder m.fl., der har lovmæssigt krav på oplysningerne eller samarbejder med kommunen. Du har ret til at kende de oplysninger, kommunen har registreret om dig. Du kan kræve forkerte oplysninger rettet eller slettet.

Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren om de rettigheder, du har i henhold til databeskyttelseslovgivningen. Du har ret til at klage til Datatilsynet over kommunens behandling af dine personlige oplysninger. På www.holstebro.dk/databeskyttelse kan du læse mere.