Indsend nye dokumenter til en eksisterende sag

Du vil automatisk få en kvittering af din indsendelse i din e-boks.

Kontaktoplysninger
Vedhæft dokumenter
Vedhæft din filer her:
Du kan uploade max. 10 filer, med max. upload størrelse på 10 MB.

Kommunen registrerer dine oplysninger og kan videregive disse til andre offentlige myndigheder, private virksomheder m.fl., der har lovmæssigt krav på oplysningerne, eller samarbejder med kommunen. Du har ret til at kende de oplysninger, kommunen har registreret om dig. Du kan kræve forkerte oplysninger rettet eller slettet.

Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren om de rettigheder, du har i henhold til databeskyttelseslovgivningen. Du har ret til at klage til Datatilsynet over kommunens behandling af dine personlige oplysninger. På www.holstebro.dk/databeskyttelse kan du læse mere.