Støttemidler Grøn Ordning

 
1 Start 2 Projektbeskrivelse 3 det videre forløb 4 Afslut

 

Støttemidler til medborgerskabende aktiviteter – kulturen til forskel

 

Holstebro Kommune udbyder støttemidler til medborgerskabende aktiviteter. I år under temaet ”Kulturen til forskel”.
Vi har kulturen til forskel i Holstebro Kommune, og det mener vi adskiller os fra andre kommuner.
Derfor vil vi gerne arbejde for, at de gode historier om kulturen i kommunen bliver fortalt. Vi vil gerne høre og se hvordan I, i jeres landsby, lokalsamfund, grundejerforening mv. har en kultur til forskel? Hvordan kan det ses, mærkes, høres, smages eller duftes lokalt hos jer? I har sikkert mange gode ideer og tanker lokalt hos jer. 
Holstebro Kommune tilbyder et tilskud på op til 15.000 kr. for at se, hvordan I arbejder med kulturen til forskel. 
Formål
Puljen er specielt rettet mod medborgerskabende aktiviteter i lokalområderne som understøtter ”Kulturen til forskel”. Til projekterne kan der søges om tilskud til drift og vedligehold af de offentligt tilgængelige arealer, som anvendes til projekterne, og som indeholder kulturen til forskel, til gavn for lokalområdet.
 

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte Teknik og Miljø på tlf. 96117555 eller på e-mail trafikogpark@holstebro.dk

Kontaktoplysninger
Kontaktoplysninger

Kommunen registrerer dine oplysninger og kan videregiver disse til andre offentlige myndigheder, private virksomheder m.fl., der har lovmæssigt krav på oplysningerne eller samarbejder med kommunen. Du har ret til at kende de oplysninger kommunen har registreret om dig. Du kan kræve forkerte oplysninger rettet eller slettet.
Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren om de rettighede du har i henhold til databeskyttelseslovgivningen. Du har ret til at klage til Datatilsynet over kommunens behandling af dine personlige oplysninger. På www.holstebro.dk/databeskyttelse kan du læse mere.