Høringssvar: Høring af Vækst- og udviklingspolitikken

Vi har brug for din mening

Holstebro Kommune skal være et godt sted at leve, bo, arbejde, uddanne sig, drive virksomhed og besøge. Det er udgangspunktet for Vækst- og udviklingspolitikken.

Med vækst- og udviklingspolitikken vil Holstebro Kommune ligeledes bidrage til at realisere FNs verdensmål. Det er afspejlet i vækst- og udviklingspolitikkens tre pejlemærker som er velstand og vækst; mennesker; miljø.

Politikken er blevet til i samarbejde med en række repræsentanter, såsom Holstebro Erhvervsforum, kultur- og fritidsliv samt uddannelsesinstitutioner.

Høringssvarene vil blive behandlet på Byrådets møde den 17. december 2019 og kan i den forbindelse læses på dagsordenen.

Dit høringssvar kan indsendes indtil den 10. december 2019, klokken12.

Afgiv høringssvar
Dine kontaktoplysninger
Databeskyttelse